Boba község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00029

Kedvezményezett neve: Boba Község Önkormányzata

A Projekt címe: Boba község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 52 373 573 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Projekt befejezési dátuma: 2023.08.16.

 


A projekt célja a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a belterületre hullott csapadékvizek kértétel nélküli elvezetése.

A település csapadékvizeit a belterület nagy részén az utak menti földmedrű nyílt árkok vezetik el. A meglévő nyílt vízelvezető árkokról nagy általánosságban kijelenthető, hogy állaguk miatt nem képesek a belterületen keletkező és a külterületről érkező csapadékok kártétel nélküli elvezetésére. Nagy részben a burkolatlan árkok medrének minősége nem megfelelő, sok helyen a kapubejárók, átereszek teljes keresztmetszetükben feltöltődtek.

A projekt keretében a Vasút, Rákóczi, Petőfi, Széchenyi, valamint az István király és Berzsenyi utcák egyes szakaszainak belterületi csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése valósult meg. A változatos domborzati viszonyok miatt a községet kettő külterületi földárkokhoz csatlakozó vízgyűjtő területre lehet lehatárolni.

Az egyes számú vízgyűjtő terület főgyűjtője a tervezett CS-1-0-0 jelű csapadékvíz elvezető nyílt árok. Az árok a Vasút utca keleti végében található vasúti ároktól, mint befogadótól indul és a Vasút utca, Rákóczi, Petőfi és Széchenyi utcák érintésével egyoldali útárokként került kialakításra.

A másik vízgyűjtő terület az István király és Berzsenyi utcák területén került lehatárolásra. Egyik főgyűjtője a CS-2-0-0 jelű csapadékvíz elvezető nyílt árok, mely a Berzsenyi utcától induló, déli irányba haladó befogadó külterületi ároktól indul, majd a burkolat keresztezését követően a 8415 számú összekötő út északi oldali útárkaként halad az István király utcáig. Elérve az utcák csomópontját a burkolat keresztezését követően az István király utca nyugati oldali útárkaként halad a 37/26 hrsz-ú közút területhatáráig. A tervezett árok mellékágaként került betervezésre az István király utca keleti oldali zöldterületére a CS-2-1-0 jelű levezető, mely a kisebb csapadékterhelésből fakadóan folyókából kerül kialakításra. A vízgyűjtő terület másik főgyűjtője a Berzsenyi utca és így a 8415 számú összekötő út déli oldali útárkaként üzemelő CS-3-0-0 jelű nyílt árok. A tervezett árok, hasonlóan a CS-2-0-0 jelű árokhoz a külterületi földmedrű árokhoz csatlakozik. A tervezett árkok vonalvezetése megegyezettik a már meglévő árkok nyomvonalvezetésével.

A projekt során 1 302 méter hosszban újult meg Boba bel- és csapadék-vízvédelmi rendszere. A felújított árokszakaszok az előzetes számítások alapján alkalmasak lesznek mind a külterületről érkező, mind a belterületen keletkező csapadékvizek el-és továbbvezetésére.

Boba Község Önkormányzata a csapadékvíz-elvezető rendszer kivitelezése tárgyában eredményes beszerzési eljárást folytatott le, mely alapján vállalkozási szerződést kötött 2022. április 25-én a HK-Hydro Ép-Tech Kft.-vel. A kivitelezés költsége bruttó 47 156 822 Ft. 

A vállalkozó a kivitelezési munkákat 2022. augusztus 1-jén megkezdte és szeptember 12-re elérte a 50%-os készültségi fokot. 

 

Vállalkozó a kivitelezési munkákat 2023. április 21-én készre jelentette, majd a műszaki ellenőr 2023. április 28-án megkezdte a műszaki átadás-átvételi eljárást, amely 2023. május 23-án zárult. A kivitelezési munka 100%-ban elkészült a kiviteli tervekben és az engedélyben foglaltaknak megfelelően.

A fejlesztés részeként a lakosság környezettudatosságának és vízgazdálkodással kapcsolatos ismereteinek bővítése érdekében szemléletformáló akcióra is sor került.

A projektmenedzsmenti feladatokat a Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi tag munkatársai látták el a projekt teljes ideje alatt.