Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat


Cím: 9500 Boba József A. u. 24.

Tel: 06-20/235-6301

E-mail: bobai.szeretetszolgalat@lutheran.hu

 

Intézményvezető: Mórotzné Kiss Györgyi

06/20 770 0380

 

Intézményi lelkész: Rostáné Piri Magda

06/20 824 3040

 

Gazdasági vezető: Horváthné Ovádi Nikoletta

06/20 770 3262

Jelenlegi szolgáltatásaink bemutatása:

  1. 1.      Szociális étkeztetés


  Az étkeztetés keretében napi egyszeri meleg étel biztosításával gondoskodunk azokról a szociálisan rászorulókról akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel erre nem képesek, különösen:

  • koruk
  • egészségi állapotuk
  • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük
  • szenvedélybetegségük, vagy
  • hajléktalanságuk miatt.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, kérelemre történik.

Az étkeztetést jelenleg vásárolt étkezés útján házhozszállítással biztosítjuk.

  
2. Házi segítségnyújtás
 
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő számára a saját lakóhelyén biztosítunk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

 

A házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését közreműködünk az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában. Segítséget nyújtunk a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában.

A szolgáltatás célja hogy az igénybevevő minél tovább otthonában maradhasson, és önálló életvitelt folytathasson.

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. Az ellátást az kérelmező állapotát, és az igényeit figyelembe véve készült gondozási terv alapján biztosítják szakképzett gondozónőink.

3.Nappali ellátás (Klub)

Nappali ellátás keretében minden hétköznap várjuk a társágra vágyókat. klubunk havi programteve alapján kínálunk a jó társaság mellett egyéb időtöltési lehetőségeket. Az ellátás keretében biztosítunk a koruk, egészségi állapotuk miatt, önmagukról gondoskodni részben képes, vagy időszakosan felügyeletre szoruló idős és demens személyek részére lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, folyamatos egészségügyi ellenőrzésre, fejlesztésre. A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az igénybevevők minél hosszabb ideig maradhassanak otthonukban, és minél később legyen szükségük szakosított-bentlakásos elhelyezésre.

4. Támogató szolgálat

A szállító szolgáltatás, és a személyi segítés működtetésével az idősek és a súlyos fogyatékos személyek részére nyújtunk speciális szolgáltatásokat, életvitelük megkönnyítésében elsődlegesen a lakáson kívüli (köz) szolgáltatások eléréséhez.

Mindegyik ellátás igénybevétele önkéntes kérelemre történik. A szolgáltatások térítéskötelesek, az aktuális térítési díjról tájékozódhatnak honlapunkon.