Lakos Ádám Evangélikus Szereteszolgálat


Bemutatkozás

"Mindazok előtt, akik az egyház Urának, Jézus Krisztusnak példájára figyeltek, és utat mutató szavát komolyan vették, mindenkor világos volt, ma sem kétséges, hogy az egyház feladata a világban nem az uralkodás, hanem a szolgálat. Az egyház pedig a „test” szemléletes képében mindenkor a fő és a tagok összessége.

2011. Július 1-én a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában elindult a Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat bobai központtal.

Szeretetszolgálatunk célja a kis településeken élő lakosság életvitelének megkönnyítése, segítése, a rendelkezésre álló eszközökkel: információnyújtással, tanácsadással, civil és önsegítő szervezetek működésének támogatásával, és intézményesített szolgáltatásokkal.

Jelenleg két intézményesített szolgáltatással ( szociális étkeztetés,  házi segítségnyújtás ), közel húsz településen segítjük az idős emberek mindennapjait. Hosszú távú célunk egy komplex ellátó rendszer felépítése mellyel segíthetjük a fiatalok helyben maradását, és az idős emberek lakókörnyezetben maradását.

Szeretetszolgálatunk elkötelezett abban, hogy kliensei számára az elérhető legjobb minőségű szolgáltatásokat keresztény szellemben nyújtsa, ezért dolgozóink képzésére, és lelki erősítésére nagy gondot fordít az intézmény vezetése.

Szolgálatunk ellátási körzete jelenleg két járás területére (celldömölki, devecseri) terjed ki.

Jelenlegi szolgáltatásaink bemutatása:


Kapcsolódó dokumentumok:
elérhető szolgáltatások